Coaching medewerkers

Marktgericht denken. Klantgericht werken. De focus ligt steeds meer naar buiten. Om in de pas te kunnen blijven met de vernieuwingen moeten de medewerkers blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Coaching is een instrument dat kan worden ingezet om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het gaat bij coaching altijd om het vergroten van het lerend en zelfsturend vermogen van medewerkers. De coach moedigt mensen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van eigen problemen en eigen keuzes te maken. Ook krijgt de medewerker inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van de loopbaan en in de functie.

Een coaching traject bestaat uit een aantal gesprekken die een coach voert met een medewerker. De aanpak gaat meestal uit van:

  1. ambities en doelen vaststellen
  2. de huidige situatie in kaart brengen
  3. het zoeken van opties en alternatieven zoeken
  4. het kiezen van de meest favoriete opties
  5. het opstellen van een actieplan met een afsprakencontract

Ontwikkelen van idee tot uitvoering
takeAfive
Ambities I Achterhalen I Adviseren I Aanpakken I Acties