Communicatie plan

Wat willen we, hoe doen we dat en wie en wat hebben wij daar voor nodig?

Doelgroep bepalen
Wie en wat willen wij bereiken

Doelstellingen bepalen
Bepaal per doelgroep de doelen die wij willen bereiken.

Boodschap: wat willen wij communiceren
Wat willen wij de doelgroep vertellen?

Middelen/media
Welke middelen/media gaan wij  inschakelen om de boodschap aan de doelgroep te communiceren.

Planning
Een planning is essentieel voor een communicatieplan, de volgorde waarin middelen worden ingezet of de boodschap wordt opgebouwd.

Organisatie
Wie doet wat binnen de organisatie van het plan. Vooraf moet duidelijk worden vastgelegd in het communicatieplan, wie welke taken heeft.

Financiën
De uitvoering van een communicatieplan kost geld. In een kostenbegroting worden alle kosten op een rij gezet.

Ontwikkelen van idee tot uitvoering
takeAfive
Ambities I Achterhalen I Adviseren I Aanpakken I Acties

Reageren niet mogelijk