Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een levenslang proces. Sommige mogen misschien wel denken dat het ophoudt na de formele opleiding en mogelijk wat aanvullende bijscholing. Maar niets is minder waar. Door de snel veranderende wereld om ons heen zal het voortdurend en optimaal benutten van potentie en talent topprioriteit moeten hebben bij ambitieuze mensen. Door zelfbewustzijn en herbezinning, eventueel met deskundige hulp van buitenaf, kun je inzicht krijgen en houden in eigen ambities, doelen, kwaliteiten en kwetsbaarheden. Reflecteren op de eigen ontwikkeling is daarbij het lastigst. Dat impliceert inzicht krijgen in eigen beperkingen en in de vraag of benodigde kwaliteiten nog te ontwikkelen zijn.

Belangrijk in persoonlijke ontwikkeling zijn:

  • Zelfbewustzijn
  • Waarden en overtuigingen
  • Ambities en doelen
  • Durven en doorzettingsvermogen

Zodra je uitgeleerd bent, heb je geen ambities meer. Of jezelf niet de juiste vragen gesteld.

Ontwikkelen van idee tot uitvoering
takeAfive
Ambities I Achterhalen I Adviseren I Aanpakken I Acties

Reageren niet mogelijk